Твоята количка е празна!

Опитай

Франчайз

ВИЕ СТЕ ТЪРГОВЕЦ И ИМАТЕ МАГАЗИН В НЯКОЙ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ?

ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ БИЗНЕСЪТ ВИ ДА БЪДЕ ПЕЧЕЛИВШ?

СТАНЕТЕ TOP SHOP ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОР!


Изпратете ни запитване на  и ние ще се свържем с Вас.

КАКВО Е ФРАНЧАЙЗ?

Франчайзингът представлява система за партньорство между две страни – франчайзодател и франчайзополучател. Двете страни се представят заедно на пазара, но всяка от тях запазва своята самостоятелност като юридическо лице.

Франчайзодателят дава право на използване на търговската марка (бранд), бизнес условията и системата на работа от лице или група лица (франчайзополучатели), които се съгласяват да работят съгласно условията и по системата, определена от франчайзодателя.

Франчайзодателят осигурява на франчайзополучателя адекватна бизнес подкрепа и в някои случаи има контрол върху начина му на работа.

Франчайзополучателят заплаща на франчайзодателя определени франчайз такси (роялти) – за използването на неговата търговска марка, бизнес условия и т.н. По-конкретно двете страни се споразумяват по отношение на финансовите ползи от партньорството.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ФРАНЧАЙЗОПОЛУЧАТЕЛЯ?

Франчайзингът не би могъл да бъде осъществен, ако франчайзополучателя не е в състояние да приложи всички предимства на правене на бизнес чрез изпитана и наложена бизнес концепция и под добре познатата търговска марка на франчайзодателя.

Най – важните предимства за франчайзополучателя са:

  • Липсата на знания и опит се компенсира с интензивни обучения;
  • Франчайзополучателят използва успешната и добре позната търговска марка на франчайзодателя, както и неговата репутация;
  • Франчайзополучателят е независим бизнесмен;
  • Франчайзополучателят се нуждае от значително по-малък капитал за започване на дейността.

Освен всичко изброено, франчайзингът има множество други предимства като:

  • Минимален риск от провал – франчайзополучателя предлага качествени и добре познати продукти посредством изпитана бизнес концепция;
  • Помощ от страна на франчайзодателя – избор на правилното място за магазин, защита от конкуренция;
  • Възможност за териториална ексклузивност;
  • Съвместно развитие заедно с франчайзодателя.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ!